May 16, 2021

Nowości, testy, galeria
klimatyzacja samochodowa

Klimatyzację samochodową bardzo często porównuje się do układu krążenia człowieka. A funkcję krwi pełni tutaj czynni klimatyzacji. Jest to substancja o właściwościach termodynamicznych, bez której po prostu system przestałby działać.

Krąży, bo taka jego rola

Tak, jak krew krąży po organizmie, tak czynnik klimatyzacji krąży nieustanie po systemie chłodzenia. Za jego obieg odpowiada przede wszystkim kompresor, w którym wszystko się zaczyna i kończy. To on, jak pompa zasysa czynnik, aby wysłać go kolejnymi przewodami z powrotem do kabiny. W tym czasie czynnik zmienia swój stan skupienia, a także swoją temperaturę. Odbiera on z otoczenia gorące powietrze, by w systemie dokonać jego schłodzenia.

Czynnik przyjazny atmosferze

Przez wiele lat jako czynnik chłodzący w klimatyzacji samochodowej wykorzystywana była bezchlorowa substancja znana jako R-134a. Swoją popularność zawdzięczała zarówno niskiej cenie, jak i skuteczności działania i dostępności. Z czasem jednak zaczęto przyglądać się jej wpływowi na środowisko naturalne. Kolejne badania wykazały, że oparta na niej klimatyzacja samochodowa jest szkodliwa dla warstwy ozonowej. Wyliczono, że jej wskaźnik GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) wynosi aż 1430. Biorąc pod uwagę, że dla atmosfery wartość nieszkodliwa jest równa 1, Komisja Europejska wydała dyrektywę zakazującą jej stosowania. Zresztą wszystkie czynniki o wskaźniku powyżej 150 zostały wycofane.

Aby klimatyzacja samochodowa była nie tylko komfortem dla podróżujących, ale też i pomagała chronić środowisko naturalne, producenci stosują dziś inne substancje, w tym czynnik HFO-1234yf o wartości GWP równej 4. Taką usługę oferuje Volvo Nord Auto Białystok: https://nordauto-bialystok.volvocars-partner.pl/o-nas/klimatyzacja-samochodowa/

motoryzacja